Personvern

Aabrekk Regnskap AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger som samles inn når du kontakter Aabrekk Regnskap AS. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er din henvendelse og aksept av våre betingelser samt ev. kjøp hos oss.

1. Hvilke personopplysninger behandler Aabrekk Regnskap AS
Fornavn og etternavn
Adresse
Telefon
Epost
Firmanavn og org.nr
Kontaktperson


2. Hva brukes personopplysningene til?
Aabrekk Regnskap AS bruker personopplysningene for å håndtere ditt kundeforhold til oss. Vi kan bruke dine opplysninger til følgende formål:
For å behandle henvendelser
Foreta befaringer om ønskelig
Ev. bestille varer
Ev. sende faktura
For å teste og forbedre systemene vi benytter for å tilby tjenester
For å kunne kommunisere
For å ev. sende deg spørreundersøkelser
Informasjonen vi får vil bli brukt til å kontakte deg og vi vil kun innhente informasjon som er nødvendig for det aktuelle formålet det skal brukes til.


3. Utlevering av personopplysninger
Vi selger ikke personopplysninger til markedsføringsformål til andre selskaper. Vi kan bare dele dine personopplysninger i følgende tilfeller:
Med tredjeparter, når bestilling omfatter varer som leveres av tredjepart
Med tredjepartsleverandør som utfører oppgaver eller arbeid på våre vegne og etter våre instrukser
Med offentlige myndigheter eller etater når det er påkrevd i hht lovgigning, rettsavgjørelser eller rettskraftig vedtak fra myndighetene


4. Hvor lagres dine personlige opplysninger?
Din informasjon blir lagret i vårt datasystem. Vi har god sikkerhet på dette og kun nødvendig personell har tilgang til aktuelle opplysninger.


5. Hvilke rettigheter har du?
Du kan be om at vi sletter din personlige informasjon fra vårt register. Vi kan ikke slette data som loven krever at vi beholder.
Du kan be om en korrigering av din informasjon hvis du anser den som feil.
Du kan be om kopi av den personlige informasjonen vi har om deg.